UBND HUYỆN ĐÔNG SƠN
VĂN PHÒNG
BÁO CÁO TỔNG HỢP
TTTên đơn vịTổng số công việc được giaoĐã thực hiện và báo cáoĐang thực hiệnTỷ lệ so sánh
Tổng
số
ChậmĐúng
thời
gian
quy
định
Tổng
số
Đang
thực
hiện
trong
hạn
Đang
thực
hiện đã
quá
hạn
Công
việc
đã
thực
hiện (%)
Đã
thực
hiện
đúng
hạn (%)
1234567891011

Ghi chú: - Cách tính tỷ lệ: Cột 10 = cột 4 x 100 : cột 3; Cột 11 = Cột 6 x 100 : (cột 5 + cột 6 + cột 9 ) n=right>1109896.22Phòng GD - ĐT44040001001003Phòng Lao động - TBXH252431700096854Phòng Nông nghiệp - PTNT232241610095805Phòng Nội vụ21210180001001006Phòng Tài chính – Kế hoạch34340330001001007Phòng Tài nguyên – Môi trường51502371009894.878Phòng Tư pháp55040001001009Phòng Văn hóa – Thông tin141401100010010010Phòng Y tế440400010010011Thanh tra huyện202051000010066.6712Trung tâm Dạy nghề10000000013Trung tâm VH-TDTT10000000014Trạm Khuyến nông1110000100015UBND Huyện Đông Sơn10000000016UBND thị trấn Rừng Thông35346281009782.3517UBND xã Đông Anh403812261009568.4218UBND xã Đông Hòa353503500010010019UBND xã Đông Hoàng373743200010088.8920UBND xã Đông Khê343403300010010021UBND Xã Đông Minh343472700010079.4122UBND xã Đông Nam393992900010076.3223UBND xã Đông Ninh393963300010084.6224UBND xã Đông Phú343403300010010025UBND xã Đông Quang35343311009791.1826UBND xã Đông Thanh343213191009459.3827UBND xã Đông Thịnh363643100010088.5728UBND xã Đông Tiến3631624000868029UBND xã Đông Văn363613400010097.1430UBND xã Đông Yên37363331009791.67Cộng 831812926788109788.05

Ghi chú: - Cách tính tỷ lệ: Cột 10 = cột 4 x 100 : cột 3; Cột 11 = Cột 6 x 100 : (cột 5 + cột 6 + cột 9 )