UBND HUYỆN ĐÔNG SƠN
VĂN PHÒNG
BÁO CÁO TỔNG HỢP
TTTên đơn vịTổng số công việc được giaoĐã thực hiện và báo cáoĐang thực hiệnTỷ lệ so sánh
Tổng
số
ChậmĐúng
thời
gian
quy
định
Tổng
số
Đang
thực
hiện
trong
hạn
Đang
thực
hiện đã
quá
hạn
Công
việc
đã
thực
hiện (%)
Đã
thực
hiện
đúng
hạn (%)
1234567891011
1Phòng cong thuong27251230009295.83
2Phòng GD - ĐT540300080100
3Phòng Lao động - TBXH760610085100
4Phòng Nông nghiệp - PTNT181501510083100
5Phòng Nội vụ2828027000100100
6Phòng Tài chính – Kế hoạch35301253008596.15
7Phòng Tài nguyên – Môi trường16110710068100
8Phòng Tư pháp5505000100100
9Phòng Văn hóa – Thông tin2202000100100
10Phòng Y tế100010000
11Thanh tra huyện139133006975
12Trạm Khuyến nông1101000100100
13UBND thị trấn Rừng Thông212131800010085.71
14UBND xã Đông Anh19183150009483.33
15UBND xã Đông Hòa333203200096100
16UBND xã Đông Hoàng252512400010096
17UBND xã Đông Khê313113000010096.77
18UBND Xã Đông Minh333203200096100
19UBND xã Đông Nam23180184047881.82
20UBND xã Đông Ninh19172150008988.24
21UBND xã Đông Phú30292270009693.1
22UBND xã Đông Quang30282260009392.86
23UBND xã Đông Thanh34331320009796.97
24UBND xã Đông Thịnh292942500010086.21
25UBND xã Đông Tiến30292270009693.1
26UBND xã Đông Văn292802800096100
27UBND xã Đông Yên22212190009590.48
Cộng 5665272648514049394.17

Ghi chú: - Cách tính tỷ lệ: Cột 10 = cột 4 x 100 : cột 3; Cột 11 = Cột 6 x 100 : (cột 5 + cột 6 + cột 9 )